Placeholder

Tiếng Việt

Uniting Agewell cung cấp dịch vụ dành cho hơn 7.000 người cao niên mỗi năm trên toàn thành phố và vùng nông thôn tiểu bang Victoria và Tasmania.

Với hàng loạt dịch vụ đa dạng, Uniting Agewell cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục và mang lại cảm giác yên bình, hỗ trợ để giúp quý vị trải nghiệm cảm giác an sinh, đưa ra lựa chọn và sống tự chủ ở mọi lứa tuổi và mọi giai đoạn trong cuộc sống.

Các lựa chọn dịch vụ tích hợp của chúng tôi bao gồm:

 • Chăm sóc nội trú
 • Hỗ trợ sống độc lập
 • Chăm sóc tại nhà
 • Hỗ trợ về mặt xã hội
 • Liên kết các chương trình chăm sóc sức khỏe và trị liệu pháp
 • Hỗ trợ nghĩ dưỡng và người chăm sóc

Lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị là một quyết định quan trọng. Để đưa ra quyết định đó, thì điều quan trọng là quý vị tiếp cận được thông tin mình cần.

Nhóm Uniting Agewell có thể thông báo và hướng dẫn quý vị

Chúng tôi có thể sắp xếp một người thông ngôn viên thông qua Dịch vụ Thông Phiên dịch Quốc gia (TIS). TIS có hơn 100 ngôn ngữ và có sẵn 24 giờ / ngày, 7 ngày / tuần, với phí cuộc gọi địa phương.

Quý vị có thể gọi cho Uniting Agewell qua số 1300 783 435 và chúng tôi sẽ thu xếp một người thông ngôn viên thông qua TIS để hỗ trợ quý vị trong việc giao tiếp với chúng tôi.

 • Get in touch

  We'd love to hear from you. Fill out the form and we'll be in touch soon!

  Phone: 1300 783 435
  Email: [email protected]

 • Locations

  We have offices across metropolitan and regional Victoria and Tasmania.

  Find your local office